Lidhu me ne

Aktualitet

Patenta, rrregulla të reja për kursin dhe provimet

4w

Një udhëzim i ri i Ministrisë së Transporteve, i cili është duke u shqyrtuar nga grupet e interesit, propozon ndryshime sa i përket marrjes së patentave dhe programeve të autoshkollave.

Përpos rregullave që vendosen, lidhur me kualifikimin e inspektorëve, kushtet për ambientet ku zhvillohen kurset, ministria kërkon që pagesat për regjistrimin e teorisë dhe praktikës të kryhen të plota para se kandidatët të nisin kursin. Këto pika janë kundërshtuar nga shoqatat e autoshkollave, së bashku me një sërë të tjerash, dy ditë më parë në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor.

Gabimet

Ashtu sikurse ka ndodhur më herët, kandidatët kanë të drejtë të hyjnë deri në 5 herë në provim, por krahasuar me ligjin në fuqi, tashmë ata mund të hyjnë në riprovim pas 5 ditësh, dhe jo pas 30 ditëve, siç parashikon urdhri në fuqi. Gjithashtu, propozimi i ri citon se kandidati ka në dispozicion 6 muaj për fitimin e provimit të teorisë, duke filluar nga data e lëshimit të lejes, nga 1 vit që është aktualisht.  Po ashtu, ministria kërkon rregulla më të forta për provimin, duke e zbritur numrin e gabimeve të lejuara nga 7, në 4.

Për pasojë, kandidatët që kërkojnë të marrin lejedrejtimi të kategorisë A dhe B, në rast se bëjnë 5 gabime në provimin e informatizuar, duhet ta japin sërish atë. Kjo metodë është  kërkuar edhe për mjetet e tjera, ku gabimet do të llogariten në raportin 1 me 10. Por, në rast se kandidatët nuk ia dalin ta marrin provimin as herën e pestë, nëse do të kërkojnë medoemos patentë, duhet të regjistrohen sërish nga e para.

Kod për makinat me kuti automatike

Një tjetër risi për lejet e drejtimit, përveçse shtohen në numër dhe ndryshojnë formatin, sipas standardeve të Bashkimit Europian është edhe lëshimi për herë të parë i patentave me kodin 78. Bëhet fjalë për lejedrejtimi për mjete me kuti shpejtësie automatike (të njohura rëndom si makina me kamio automatike).

Ata që do kërkojnë të ngasin një mjet të tillë, do të bëjnë prova praktike me mjete të tilla dhe patenta që do të marrin do të jetë e posaçme vetëm për atë kategori, ndërkohë që për të fituar të drejtën të ngasin makinë me kuti shpejtësie manuale, duhet të bëjnë kurs të ri, i cili do të zhvillohet vetëm përmes kursit praktik.

“Drejtuesi i mjetit që zotëron njërën nga kategoritë B, C, D apo nënkategoritë e tyre të pajisur me kodin 78, kur fiton njërën nga kategoritë apo nënkategoritë me kuti shpejtësie manuale, ka të drejtën e drejtimit të mjeteve me kuti shpejtësie manuale për kategoritë apo nënkategoritë përkatëse dhe të atyre më të ulëta”, thuhet  në udhëzimin e ri.

Ndryshimi i lejes

Udhëzimi i ri për lëshimin e patentave,vjen pas një sërë ndryshimesh në Kodin Rrugor, dhe shoqërohen edhe me programe e afate të reja sa i përket zhvillimit të teorisë dhe praktikës, si dhe kritere më të forta, për kandidatët, që kërkojnë të marrin leje drejtimi për një kategori të re nga ajo që disponojnë. Për shembull, për të marrë lejedrejtimi të kategorisë B me kodin 96 (B96-autoveturë me rimorkio), kandidati duhet të ketë lejedrejtimi të kategorisë B, prej të paktën 1 vit.

Regjistrimi i kandidatit

Mosha minimale për të fituar patentën do të mbetet e pandryshuar. Ajo propozohet të jetë sërish 16 vjeç për ciklomotorët e mjetet me 3 rrota dhe 18 për autoveturat. Kjo do të jetë praktikisht koha fillestare për regjistrimin, ndërkohë që nga momenti që kandidatët marrin lejedrejtimi, për të kaluar te një kategori e sipërme patente, duhet të presin nga 1 deri në 3 vjet sipas lejeve që do të kërkojnë të marrin. Ndërkohë, për t’u regjistruar, përpos kriterit të moshës, duhet të mos kenë një vendim të autoriteteve kompetente, për ndalim regjistrimi me lejedrejtimi, të mos jenë duke kryer kurs teorik a praktik për kategori tjetër, përveç kategorisë A1, A2 dhe A dhe të kenë minimalisht një pikë nga gjendja e pikëve,si dhe të mos kenë lejedrejtimi të hequr.

Sa zgjasin kurset

Udhëzimi përcakton se programi i përgatitjes së teorisë për patentat e kategorisë A1, A2, B1 dhe B është i njëjtë. Ndërsa, për çdo kalim ndërmjet këtyre kategorive, nga njëra kategori në tjetrën, nuk zhvillohet përgatitje teorike dhe provim teorie. Kur kandidati aplikon për një kategori më të lartë, nuk testohet për njohuritë e dhëna në provimet për kategoritë e marra më parë.

a). Për lejedrejtimi të kategorisë a1, a2, b, b1- 36 orë, në jo më pak se 15 ditë kalendarike. Për rastet e marrjes së kategorisë a1, a2, b1, b nga kategoria AM programi për përgatitjen e njohurive teorike është 26 orë, në jo më pak se 8 ditë kalendarike.

b). për kalimin nga lejedrejtimi e kategorisë B në lejedrejtimi të kategorisë C1,C – 20 orë, në jo më pak se 10 ditë;

c). për kalimin nga lejedrejtimi e kategorisë C në lejedrejtimi të kategorisë D1, D – 4 orë, në jo më pak se 3 ditë; Programet e afatet janë të njëjta edhe për mjetet me kuti shpejtësie automatike.

Forcohen kriteret, ulet numri i gabimeve

Testi teorik do të përbëhet nga 40 pyetje të pavarura, dy pyetje për çdo temë të rëndësishme dhe një pyetje për çdo temë tjetër, të cilat bien në mënyrë rastësore. Koha që propozon udhëzimi është 40 minuta, ndërkohë që kandidatët që do të futen për të dhënë testimin e informatizuar, nuk duhet të bëjnë më shumë se 4 gabime. Ndërkohë për kategorinë e patentave AM, testi do te këtë 30 pyetje dhe kandidatët nuk duhet të kalojnë 3 gabime.

Temat me 2 pyetje

1. Sinjalet e rrezikut; Sinjalet e ndalimit; 3. Sinjalet e detyrimit; 4. Sinjalet e përparësisë; 5.Sinjalet horizontale dhe sinjalet që tregojnë pengesa; 6. Sinjalet semaforike dhe të policëve të trafikut; 7. Kufijtë e shpejtësisë, rreziku në trafikun e ngarkuar, sjellja në kalimet në nivel; 8.Distanca e sigurisë, parimet më të rëndësishme në lidhje me respektimin e një distance të sigurt mes mjeteve, distancat e frenimit dhe zotërimi i rrugës në gjendje të ndryshme si dhe të kushteve të motit, faktorët e rrezikut të drejtimit që kanë lidhje me kushtet e ndryshme të rrugëve, veçanërisht nëse ato ndryshojnë sipas motit dhe kohës, ditë apo natë;

9. Rregullat e qarkullimit të mjeteve; Pozicioni i mjeteve në karrexhatë; ndryshimi i drejtimit të lëvizjes (kthimi); sjellja në prani të funeraleve, kortezheve dhe kolonave ushtarake; sjellja në kryqëzime; rregullat e përparësisë; detyrimet kundrejt mjeteve të policisë dhe të urgjencës; rreziqet e lidhura me manovrat, me drejtimin e tipeve të ndryshme të mjeteve dhe me fushëpamjen e kufizuar të drejtuesit të mjetit.

10.Shembuj të përparësisë (rregullat e përparësisë në kryqëzime); 11. Rregullat e parakalimit;12.Rregulla të ndryshme si: zënia e karrexhatës; sinjalizimi i mjetit të ndaluar; rregullat e qarkullimit në autostradë dhe rrugë interurbane kryesore; transporti i udhëtarëve;ngarkesa e mjeteve; panelet mbi mjete; tërheqja e mjeteve në avari; tërheqja e rimorkiove.

13. Sistemet e pajimit; funksioni dhe përdorimi; rripat e sigurimit dhe sistemet e fiksimit për fëmijët; kasko mbrojtëse dhe veshjet e sigurisë; 14. Sjelljet për parandalimin e aksidenteve rrugore; sjellja në rast të aksidenteve rrugore, kujdesi gjatë drejtimit të motorëve; 15. Kuptimi, gjykimi dhe vendimmarrja, në veçanti koha e reagimit, si dhe ndryshimet në sjelljen e drejtimit të mjetit nën ndikimin e alkoolit, drogës dhe medikamenteve mjekësore, gjendjes mendore dhe lodhjes, citon Syri.net.

Temat që kanë 1 pyetje

16.Përkufizimet rrugore dhe të trafikut; përkufizimet dhe klasifikimi i mjeteve; detyrat e drejtuesve të mjeteve në përdorimin e rrugës; bashkëpunimi civil dhe përdorimi i rrugës me përgjegjshmëri; Kujdesi kundrejt përdoruesve të dobët të rrugës (të moshuarve, invalidëve, fëmijëve, këmbësorëve, çiklistëve); 17. Sinjalet treguese; 18. Sinjalet plotësuese; sinjalet e përkohshme të kantierit; 19. Panelet plotësuese; 20. Ndalimi, qëndrimi, pushimi dhe nisja; 21. Përdorimi i dritave, pajisjeve akustike, llambave spinë dhe simboleve;

22. Lejedrejtimi; dokumentet e qarkullimit të mjetit, targat e mjeteve, detyrimi kundrejt funksionarëve dhe agjentëve të policisë; sanksionet; lejedrejtimi me pikë; përdorimi i lenteve dhe aparateve të tjera; 23. Përgjegjësia civile, penale dhe administrative, sigurimi i detyrueshëm dhe sigurimet e tjera ligjore të mjetit; 24. Kufizimi i konsumit; respektimi i mjedisit; ndotja atmosferike, akustike dhe nga hedhjet e mbeturinave; 25. Elementët përbërës të mjetit, rëndësia e tyre për sigurinë: mirëmbajtja dhe përdorimi; stabiliteti i mjetit në lëvizje; sjellja e kujdesshme në qarkullim.

Vazhdo leximin
Kliko të komentosh

Duhet të jeni i kyçur në mënyrë që të mund të lini një koment Kyçu

Përgjigju

MË TEPËR

Kioske2 ditë më herët

“Luftën po e kërkon Europa, jo Rusia” – Viktor Orbán

Atmosfera e krijuar në Europë, sipas kryeministrit hungarez, i ngjan asaj të para Luftës së Parë dhe të Dytë Botërore....

Mix2 ditë më herët

Honor Magic V Flip: smartphone i ri i palosshëm me bateri 4,500 mAh

Disa imazhe të smartfonit të ri të palosshëm Honor kanë rrjedhur në internet, si dhe disa detaje mbresëlënëse rreth baterisë...

Mix2 ditë më herët

Apple dhe Samsung monopolizojnë renditjen e smartfonëve më të shitur. Zbuloni top 10-shen

Sipas të dhënave të fundit nga Counterpoint Research, Apple dhe Samsung mbajtën një kontroll të fortë në tregun global të...

Mix2 ditë më herët

Njihuni me simptomat e kancerit të mushkërive!

Kanceri i mushkërive është një nga sëmundjet më serioze dhe të rrezikshme që prekin njerëzit në mbarë botën. Njohja dhe...

Aktualitet2 ditë më herët

Dashamir Shehi ndahet nga Berisha e Basha: S’e kanë vrarë mendjen fare për hallet e qytetarëve!

I zhgënjyer nga aleatët tradicionalë të opozitës kreu i LZHK Dashamir Shehi, është bashkuar me Ekrem Spahinë, kryetarin e Partisë...

Kryesore2 ditë më herët

Ku e sheh veten pas 20 vitesh? Rama: Katunar pa pretendime dhe i padukshëm

Kryeministri Edi Rama, në podkastin e tij “Flasim” ku kishte të ftuar këngëtarin Alban Skënderaj, ka treguar pas 2 dekadash...

Mix2 ditë më herët

Lady Gaga zbulon nëse do të ketë një vazhdim të “Telephone”

Lady Gaga dhe Beyoncé mund të mos kenë publikuar një vazhdim të “Telephone” në Cowboy Carter, por një bashkëpunim tjetër...

Mix2 ditë më herët

Oriola Marashi publikon foto nga palestra, “çmend” rrjetin me linjat trupore

Oriola Marashi vazhdon të jetë njëra ndër modelet më të komentuara shqiptare. Pozat e saj provokative nuk mungojnë thuajse për...

Kioske3 ditë më herët

Portret në Le Figaro Magazine/ Enigma e Mira Muratit

” Gruaja në hije që ndriçon inteligjencën artificiale”, kështu e ka titulluar shkrimin për Mira Muratin që Lapsi. Al po...

Mix3 ditë më herët

5 zakone që të bëjnë nervoz pa e kuptuar

Hulumtimet tregojnë se truri ynë është i fokusuar në gjërat negative. Ironikisht, disa nga mekanizmat e përballimit që përdorim për...

Facebook