Sa herë që fëmijët bëjnë gabime, një nga metodat e para që përdorin prindërit është ndëshkimi fizik, kjo për të edukuar dhe për t’i dhënë një mësim fëmijëve të pabindur.  Të paktën katër nga pesë prindër në botë e bëjnë këtë dhe nga nëntë herë në 10 kjo është një grua. Hulumtimi shpjegon pesë arsyet thelbësore pse kjo është metodë është thjeshtë e dëmshme.

Nuk funksionon dhe i bën gjërat më keq

Vërtetë, fëmijët mund të jenë agresivë dhe durimi i prindërve ka kufijtë e tij, por kur ata përdorin drejt ndëshkimit fizik, asgjë nuk arrihet. Hetimet zbulojnë se dhuna nuk funksionon, nuk është një metodë për të disiplinuar një fëmijë, sepse ata duhet të internojnë shkaqet e sjelljes së keqe. Me fjalë të tjera, fëmijët duhet të kuptojnë, ata kërkojnë një shpjegim pse mënyra e sjelljes nuk është e përshtatshme. Dhuna është vetëm një mënyrë e shpejtë për të ndaluar veprimet e fëmijës.

Njëra përfundon duke u bërë një prind i dhunshëm me një fëmijë të abuzuar

Sondazhet zbulojnë se shumica e rasteve të abuzimit të fëmijëve fillojnë me ndëshkimin fizik. Meqenëse ndëshkimi fizik nuk funksionon, prindërit zakonisht rritin sasinë e forcës së përdorur sa herë që fëmija i tyre nuk sillet ashtu siç duhej. Në secilin rast, ata presin që ndëshkimi fizik të ketë një efekt të përhershëm disiplinor, por kjo kurrë nuk do të ndodhë. Si rezultat, ata rrisin përdorimin e forcës dhe përfundimisht keqtrajtojnë fëmijët e tyre në mënyrat që kurrë nuk i kishin imagjinuar.

Dhuna ushqen një agresor të ardhshëm

Fëmijët që janë ndëshkuar fizikisht gjatë fëmijërisë së tyre kanë më shumë të ngjarë të përdorin dhunë ndaj fëmijëve dhe partnerit të tyre. Nëse nëna ose babai përdor shuplaka për të zgjidhur një konflikt, kjo është ajo që fëmija do të mësojë dhe bëjë.

Fëmijët mund të fillojnë të vuajnë nga depresioni

Meqenëse jeta e një fëmije sillet rreth prindërve të tij, ai fillon të mendojë se nuk është i dashur. Kjo ndikon në procesin e shoqërizimit të fëmijëve.

Fjalë për fjalë, i bën fëmijët të sëmurë

Vetëm duke dëshmuar vazhdimisht dhunën, një fëmijë arrin nivelet e stresit që përkeqësojnë sistemin e tij imunitar. Marrja e ndëshkimit të rregullt fizik ka një efekt edhe më të madh, sepse sistemi imunitar degjenerohet në atë mënyrë që fëmija të bëhet më i ndjeshëm ndaj sëmundjeve. Në rastet kur fëmija tashmë ka probleme shëndetësore, ndëshkimi fizik vetëm i keqëson ato.